[1]
Burhanudin, Y.S. , Kassim, M.S. , Khair, Z. and Abdullah, M. 2021. Keberkesanan Permainan Simulasi Perniagaan Di Dalam Meningkatkan Kefahaman Konsep ERP Dan Kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar UTM. Innovative Teaching and Learning Journal. 5, 1 (Jun. 2021), 54–64.