[1]
Manugaran, S., Atan, N.A. and Md Yusof, S. 2022. Pengintegrasian Permainan Berkomputer Dalam Pembelajaran Kesusateraan Bahasa Tamil Bagi Penguasaan Kemahiran Abad ke-21 Murid Sekolah. Innovative Teaching and Learning Journal. 6, 1 (Aug. 2022), 85–106.