(1)
Ong, A. H. .; Abd Halim, N. D. .; Zulkifli, N. N. Kesan Pembelajaran Menggunakan Realiti Berperantara Menerusi Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Permainan Terhadap Pencapaian Pelajar. ITLJ 2021, 5, 1-11.