(1)
Burhanudin, Y. S. .; Kassim, M. S. .; Khair, Z.; Abdullah, M. Keberkesanan Permainan Simulasi Perniagaan Di Dalam Meningkatkan Kefahaman Konsep ERP Dan Kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar UTM. ITLJ 2021, 5, 54-64.