(1)
Dorasamy, M.; Abu Samah, N. Tahap Pengaplikasian Media Digital Dalam Kalangan Guru Bahasa Tamil Di Sekolah Rendah. ITLJ 2022, 6, 10-15.