(1)
Manugaran, S.; Atan, N. A.; Md Yusof, S. Pengintegrasian Permainan Berkomputer Dalam Pembelajaran Kesusateraan Bahasa Tamil Bagi Penguasaan Kemahiran Abad Ke-21 Murid Sekolah. ITLJ 2022, 6, 85-106.