(1)
Subban, S. S.; Mohamd@Razak, N. A.; Ab. Jalil, H.; Ismail, I. A. Pelaksanaan E-Pembelajaran Dalam Persekitaran Sosial Dan Budaya Di Sekolah Transformasi (TS25) Di Malaysia. ITLJ 2022, 6, 32-51.