Engku Azman, T. F., & Md Noor, N. (2023). Tahap Kemahiran Penggunaan Alat Teknologi Pendidikan dalam Kalangan Guru Sains dan Matematik di Sekolah Menengah: Pedagogi dan Teknikal. Innovative Teaching and Learning Journal, 7(1), 90–105. https://doi.org/10.11113/itlj.v7.127