Manugaran, S., Atan, N. A., & Md Yusof, S. (2022). Pengintegrasian Permainan Berkomputer Dalam Pembelajaran Kesusateraan Bahasa Tamil Bagi Penguasaan Kemahiran Abad ke-21 Murid Sekolah. Innovative Teaching and Learning Journal, 6(1), 85–106. https://doi.org/10.11113/itlj.v6.84