Subban, Suvarmani Subban, Nor Asiah Mohamd@Razak, Habibah Ab. Jalil, and Ismi Arif Ismail. 2022. “Pelaksanaan E-Pembelajaran Dalam Persekitaran Sosial Dan Budaya Di Sekolah Transformasi (TS25) Di Malaysia”. Innovative Teaching and Learning Journal 6 (1):32-51. https://doi.org/10.11113/itlj.v6.89.