Engku Azman, T. F. and Md Noor, N. (2023) “Tahap Kemahiran Penggunaan Alat Teknologi Pendidikan dalam Kalangan Guru Sains dan Matematik di Sekolah Menengah: Pedagogi dan Teknikal”, Innovative Teaching and Learning Journal, 7(1), pp. 90–105. doi: 10.11113/itlj.v7.127.