[1]
T. F. Engku Azman and N. Md Noor, “Tahap Kemahiran Penggunaan Alat Teknologi Pendidikan dalam Kalangan Guru Sains dan Matematik di Sekolah Menengah: Pedagogi dan Teknikal”, ITLJ, vol. 7, no. 1, pp. 90–105, Jul. 2023.