[1]
Y. S. . Burhanudin, M. S. . Kassim, Z. Khair, and M. Abdullah, “Keberkesanan Permainan Simulasi Perniagaan Di Dalam Meningkatkan Kefahaman Konsep ERP Dan Kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar UTM”, ITLJ, vol. 5, no. 1, pp. 54–64, Jun. 2021.