[1]
K. Kuppan and M. N. H. Mohamad Said, “Kajian Berkaitan Pedagogi Guru-guru SJK (T) Daerah Segamat Dalam Pelaksanaan PdPR”, ITLJ, vol. 6, no. 1, pp. 72–84, Aug. 2022.