Burhanudin, Yasmin Syarafina, M. Shah Kassim, Zulkifli Khair, and Mazilah Abdullah. “Keberkesanan Permainan Simulasi Perniagaan Di Dalam Meningkatkan Kefahaman Konsep ERP Dan Kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar UTM”. Innovative Teaching and Learning Journal 5, no. 1 (June 23, 2021): 54–64. Accessed November 29, 2023. https://itlj.utm.my/index.php/itlj/article/view/58.