Pembelajaran Menerusi Aplikasi Mudah Alih dan Kesannya terhadap Pembelajaran Huruf Hijaiyah Murid Pra-sekolah (The Effectiveness of Game-Based Learning through Mobile Apps on Learning Hijaiyah among Preschoolers)

Authors

  • Siti Syafawati Iliyas Sekolah Kebangsaan Taman Daya 3
  • Nurul Farhana Jumaat School of Education, Universiti Teknologi Malaysia

Abstract

Pengenalan kepada Huruf Hijaiyah merupakan asas kepada membaca dan mempelajari bahasa Arab. Pendedahan mengenai Huruf Hijaiyah kepada kanak-kanak seawal peringkat pra-sekolah sangat penting supaya mereka dapat menyerap ilmu bahasa Arab dengan mudah dan berkesan. Kajian ini dilaksanakan untuk menguji keberkesanan pembelajaran berasaskan permainan melalui penggunaan aplikasi mudah alih iaitu “Belajar Hijaiyah”. Reka bentuk kajian yang digunakan adalah kajian kuantitatif menggunakan kaedah pra-eksperimental satu kumpulan pra dan pasca ujian. Instrumen kajian ini terdiri daripada ujian penguasaan dan juga ujian pencapaian. Sampel kajian ini terdiri daripada 48 orang murid pra-sekolah di sebuah sekolah di daerah Pasir Gudang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perisian Statistical Package for Science (SPSS) untuk mendapatkan kekerapan, peratus, min serta ujian-t berpasangan. Dapatan kajian menunjukkan tahap penguasaan murid dalam pembelajaran huruf hijaiyah pada tahap yang lemah. Namun, adanya peningkatan dalam aspek keberkesanan pembelajaran huruf hijaiyah terhadap pencapaian murid selepas menjalani sesi pembelajaran berasaskan permainan menerusi aplikasi mudah alih “Belajar Hijaiyah”.

Downloads

Published

2021-05-04

How to Cite

Iliyas, . . S. S., & Jumaat, N. F. (2021). Pembelajaran Menerusi Aplikasi Mudah Alih dan Kesannya terhadap Pembelajaran Huruf Hijaiyah Murid Pra-sekolah (The Effectiveness of Game-Based Learning through Mobile Apps on Learning Hijaiyah among Preschoolers). Innovative Teaching and Learning Journal, 3(2). Retrieved from https://itlj.utm.my/index.php/itlj/article/view/37